DWQA QuestionsCategory: QuestionsСмесено предприятие
Ивайло Андонов asked 6 years ago

Какви са преимуществата и недостатъците на различните правни форми за създаване и управление на бизнес като смесено предприятие?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Смесени и съвместни предприятия (Joint Venture) са друг механизъм за стартиране на предприемаческия бизнес. При него две или повече фирми обединяват своите усилия за постигане на цели, които са печеливши за всички страни.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

6 + 19 =