DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020 г., Приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, Приоритетна ос 4 „Добре управляван Дунавски регион“ – възможност за пряко финансиране на МСП, за повече информация – http://www.interreg-danube.eu

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

13 + 0 =