DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море
Ирена Велкова asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море 2014-2020г, Приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“, Приоритетна ос 2: „Околна среда“ – не финансира пряко МСП, но осигурява подходяща среда и инфраструктура, за повече информация – http://www.interreg-balkanmed.eu

Your Answer

17 + 4 =