DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за трансгранично сътрудничество Гърция – България

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020г., Приоритетна ос 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион, Приоритетна ос 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион – не финансира пряко МСП, но осигурява подходяща среда и инфраструктура, за повече информация – http://www.greece-bulgaria.eu . От района на действие на проекта допустима по тази програма е само област Благоевград.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

2 + 3 =