DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
Искра Маркова asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020г, Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм – не финансира пряко МСП, но осигурява подходяща среда и инфраструктура, за повече информация –  http://www.ipacbc-bgrs.eu/ . От района на действие на проекта допустима по тази програма е само област Кюстендил.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

1 + 14 =