DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за трансгранично сътрудничество България – Македония
Милен Цветков asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Туризъм – не финансира пряко МСП, но осигурява подходяща среда и инфраструктура, за повече информация – http://www.ipa-cbc-007.eu/ . Допустимият район от българска страна включва областите Благоевград и  Кюстендил.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

10 + 12 =