DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма за развитие на селските райони
Илиана Борисова asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма за развитие на селските райони, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020г. – осигурява пряка подкрепа за МСП за изпълнение на неземеделски дейности в селски райони, Подмярка 6.2 – помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони, Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, за повече информация – http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

16 + 12 =