DWQA QuestionsCategory: QuestionsПрограма ИНТЕРРЕГ Европа

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Програма ИНТЕРРЕГ Европа, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”, за повече информация – https://www.interregeurope.eu

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

20 + 9 =