DWQA QuestionsCategory: QuestionsПридобиване на чужд бизнес
Ивайло Андонов asked 6 years ago

Какви са преимуществата и недостатъците на различните правни форми за създаване и управление на бизнес чрез придобиване на чужд бизнес?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Придобиване на чужд бизнес е друга форма на предприемачеството. Предимствата обикновено са: вече разработена фирма, пазар, персонал, налични активи. За да бъдат избегнати негативни последствия при придобиването на едно чуждо предприятие е необходимо предприемачът-купувач да извърши оценка на придобиваната собственост.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

8 + 5 =