DWQA QuestionsCategory: QuestionsОперативна програма „Региони в растеж“
Джулия Андонова asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Оперативна програма „Региони в растеж“ , финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 6: Регионален туризъм – не финансира пряко малки и средни предприятия (МСП), но осигурява подходяща среда и инфраструктура, за повече информация – http://www.bgregio.eu

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

14 + 14 =