DWQA QuestionsCategory: QuestionsОперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. –осигурява пряка подкрепа за МСП чрез процедури за подкрепа на професионални обучения и заетост на персонала – „Младежка заетост“, „Обучения и заетост“, за повече информация –  http://ophrd.government.bg

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

5 + 12 =