DWQA QuestionsCategory: QuestionsОграничено отговорни дружества
Ивайло Андонов asked 6 years ago

Какви са преимуществата и недостатъците на различните правни форми за създаване и управление на бизнес като ограничено отговорно дружество?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Ограничено отговорни дружества. Регулирането на бизнеса в рамките на ООД е с малко по-усложнена процедура, но то има определени преимущества. Първото е, че бизнесът не се отъждествява с вас или с ваш съдружник, а е юридическо лице, което може да съществува независимо и отделно от вас. Второ, ако фирмата ви тръгне към ликвидация, вие обикновено не сте персонално отговорен. Трето взаимоотношенията между бизнеспартньорите са много по-добре регулирани и балансирани. Четвъртото преимущество е, че дружеството се ръководи от управител, който е отговорен пред останалите съдружници, ако е от тях, или пред всички, ако е наемно лице, за успешното водене на фирмата на дружеството и носи имуществена отговорност в случаите на неплатежоспособност на фирмата. Основата на юридическото обвързване на предприемачите в ООД е дружественият договор.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

13 + 11 =