DWQA QuestionsCategory: QuestionsКооперация
Ивайло Андонов asked 6 years ago

Какви са преимуществата и недостатъците на различните правни форми за създаване и управление на бизнес като кооперация?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Кооперацията е популярна форма на организиране на бизнеса в сфери, където е необходимо да се полага личен труд, процедурите по регистрацията на кооперацията са много по-опростени и позволяват голяма гъвкавост и ефективност. Принципът е: независимо от дяловите вноски – един член, един глас. Това означава, че постигането на целите, които кооперацията си поставя, е функция само на гласовете на отделните членове, а не на техните дялови вноски. Така че по-трудно можете да управлявате сам парите си, а, разбира, се, и общите пари в кооперацията поради равенството на гласовете при управлението.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

8 + 11 =