DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво включва селският туризъм?

Какво включва селският туризъм?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Селският туризъм е вид туризъм в слабо урбанизирана околна среда, включващ настаняване в селска къща, запознаване със селския начин на живот в т. ч. и чрез пряко участие в различни земеделски и занаятчийски дейности, както и запознаване със селското културно-историческо и природно наследство.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

5 + 8 =