DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво включва събитийният туризъм?

Какво включва събитийният туризъм?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Събитийният туризъм включва пътуванията на хора, свързани с посещението или участието в някакъв вид събитие. Той може да включва големи и мащабни прояви, като конгреси, конференции, олимпиади и други, при които пътуването обикновено е предварително планирано и организирано, а броят на посетителите е известен, до събития от по-малък мащаб (местни празници, фестивали, занаяти, малки семинари и др.), с по-изразен регионален или локален характер.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

6 + 18 =