DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво се разбира под „предприемачество“?
Милена Маркова asked 5 years ago

Какво се разбира под „предприемачество“?

1 Answers
Generaladmingeneraladmin Staff answered 5 years ago

Под предприемачество и предприемаческа дейност в съвременната икономика се разбира най-често процеса на организиране и управление на стопанската дейност при едновременно поемане на определен стопански риск.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

1 + 0 =