DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво представляват рекламните цели?

Какво представляват рекламните цели?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Рекламната цел е конкретен резултат, който трябва да се постигне спрямо определена аудитория за определен период от време. Рекламните цели могат да бъдат класифицирани в зависимост от това дали задачата им е да информират, да убеждават или да напомнят.

  • Информативната реклама се използва най-много в първия етап от развитието на продукта, когато целта е изграждане на начално търсене. Информативните цели включват: съобщаване за наличието на нов продукт на пазара; информиране за ценова промяна; описание на наличните услуги; изграждане на имидж на продукта.
  • Убеждаващата реклама е важна на етапа на конкуренцията, при който целта е изграждане на избирателно търсене за определен туристически продукт или марка (бранд). Възможни цели при убеждаващата реклама са: изграждане на предпочитание към дестинацията или марката; убеждаване на купувачите да купят веднага и др.
  • Напомнящата реклама е изключително важна при продукти в зряла фаза на развитие. Тя има за цел не да информира или убеждава, а да напомня на хората да купуват продукта, в т.ч. да напомня на клиентите откъде да го купят, да поддържа мисълта за продукта в неактивните сезони и постоянната информираност за него.

Your Answer

9 + 7 =