DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво представлява туристическият продукт?

Какво представлява туристическият продукт?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Туристическият продукт представлява съвкупност от специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на неговото пътуване.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

17 + 20 =