DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво представлява туристически обект?

Какво представлява туристически обект?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Туристическият обект включва природни и антропогенни дадености, които са конкретни цели на туристическите посещения: места с наличие на приспособени за използване ресурси и/или места за осъществяване на услуги.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

4 + 5 =