DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво представлява едно добро маркетингово послание?
Стоян Нейчев asked 6 years ago

Какво представлява едно добро маркетингово послание?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Никога не знаете кой потенциален клиент, къде и кога ще чуе за вас. Ако имате неясно и объркано послание, потенциалните клиенти няма да имат представа за какво става въпрос или какво да очакват и затова няма да ви изберат. Осигурете ясни и последователни послания на всички фронтове. Вероятно няма да имате втори шанс, за да направите впечатление. Доброто мартегингово послание е ясно, конкретно, лесно запомнящо се, отразява уникалните, основните или най-добрите страни и характеристики на вашия бизнес.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

11 + 2 =