DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво определя избора на място за почивка?

Какво определя избора на място за почивка?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Трите основни източника на информация при избора на място за почивка се градират така:
1) препоръката на близки и познати,
2) положителните оценки от личния опит
3) неформалните интернет форуми.
Отзивите за даден курорт/хотел /продукт се считат за „реклама на квадрат”, независимо дали е с положителен или с отрицателен знак. Следва да се има предвид, че лошото впечатление се споделя по-често от доброто, както и че потенциалните туристи са по-склонни да приемат за вярно негативното мнение, а не една добра препоръка.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

18 + 5 =