DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакви са предимствата на информационните технологии и интернет за осъществяване на туристическа реклама?
Eлена Близнакова asked 6 years ago

Какви са предимствата на информационните технологии и интернет за осъществяване на туристическа реклама?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Предимствата на интернет в областта на туристическата реклама са следните:

  • По-ниски първоначални разходи и оборотни разходи, в т.ч. и за търговски персонал. В същото време продуктите на фирмата са на разположение за разглеждане и продажба 24 часа в денонощието
  • По-лесно могат да се идентифицират потребностите и желанията на клиентите чрез проследяване на техните действия в уебсайта
  • Възможност за достъп на малкия и средния бизнес до вътрешния и международния пазар при сравнително ниски разходи, както и за обслужването на специфични пазарни ниши
  • Бързо достигане на информацията до потребителите и партньорите и възможност за обратна връзка
  • Възможност за бързо актуализиране и изменение на информацията, включително и за разпращане на конкретна информация за нови промоции, продукти, услуги и цени до заинтересовани клиенти.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

11 + 0 =