DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакви са начините за популяризиране на туристическия продукт?
Eлена Близнакова asked 6 years ago

Какви са начините за популяризиране на туристическия продукт?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Съществуват различни средства за популяризиране и налагане на продукта, за периодично напомняне за него и стимулиране на продажбите. Най-важните инструменти за въздействие върху потенциалните потребители са:

  • рекламата;
  • връзките с обществеността;
  • насърчаването на продажбите;
  • личните продажби;
  • директният маркетинг;
  • участието в туристически изложения и борси.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

4 + 6 =