DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакви са алтернативите за започване на собствен бизнес в туризма?
1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

Собствен бизнес може да се започне по три основни начина – чрез създаване на нова фирма, чрез закупуване на действаща фирма и посредством франчайзинг.
Най-широко прилаганият начин на стартиране на собствен бизнес е чрез създаване и регистриране на собствена фирма. Това е приложимо когато предприемачът:

  • притежава оригинална (собствена) бизнес идея, която иска и може да осъществи самостоятелно;
  • притежава лидерски качества и силно развито чувство за собственост;
  • изявява се като творческа, иновативна личност, която предпочита да върви по свой път, да експериментира, да поема рискове, да търси и прилага нещо ново или различно в бизнеса.

Тази възможност осигурява свобода на действие, предоставя неограничено поле за творчество и иновативност, но същевременно крие най-големи рискове от провал. Необходимо е да се извърви целият път – от раждането на идеята до производството и продажбата на продуктите или услугите.
Другата възможност – закупуване на действаща фирма също предимстваи недостатъци. Предимствата са, че ще придобиете вече разработен бизнес с установени взаимоотношения с клиенти и доставчици, създадена организация на дейността и др. От друга страна, обаче чуждата бизнес система има вече установени принципи, традиции и правила, които по-трудно се променят. Другите рискове при този вариант са свързани с причините дадена фирма/бизнес да бъде обявен за продажба. Това могат да бъдат финансови причини, неясни задължения, влошен пазарен имидж и много други.
Франчайзингът е подходящ вариант, когато предприемачът няма конкретна идея, нито задълбочени познания в сферата на туризма или някой от свързаните с него сектори, или пък достатъчен капитал, но в същото време притежава достатъчно много ентусиазъм и бизнес нюх, за да намери подходяща франчайзинга група, към която да се присъедини. Франчайзингът е търговска сделка, предоставяне на изключителни права от корпорация (фирма), произвеждаща и предлагаща на пазара доказали се продукти (стоки или услуги) с доказани качества, наричана „франчайзодател” (най-често срещан в туристическата сфера е франчайзингът в хотелиерския и ресторантьорския бизнес), на самостоятелен предприемач, наричан „франчайзополучател”, за ползване на интелектуална и индустриална собственост – търговска марка, фирмени марки, защитени технологии, ноу-хау и други защитени нематериални активи. Срещу предоставените франчайзингови права и услуги франчайзополучателят заплаща при сключване на договора първоначална такса, която дава правото за използване на името, логото, технологията и организацията на работа и овъзмездява оказаната от франчайзодателя помощ за подготовка и стартиране на бизнеса. След това се извършват периодични плащания, определени в зависимост от обекта на предоставените услуги чрез франчайзинг пакета или от величината на печалбата.

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

17 + 15 =