DWQA QuestionsCategory: QuestionsКак се създава рекламно послание?

Как се създава рекламно послание?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Създаването на рекламното послание е творчески процес, който изисква добър професионализъм и затова се осъществява от специалисти – автори на текстове, фотографи, оператори, художници, графични дизайнери, специалисти по предпечат и др. Посланието трябва да изразява основната полза от потребяването на туристическия продукт – напр. – физическо и психическо възстановяване и укрепване, положителна емоция, приятно преживяване. Въздействието на посланието зависи не само от това какво се казва, но и от това как се казва. При подготовката на рекламната кампания, рекламиращият обикновено изготвя формулировка на стратегията на рекламния текст, описваща целта, съдържанието, тона на желаната реклама. Това е един вид задание. Творците трябва да намерят стил, тон, думи и форма за изпълнение на посланието. Всички тези елементи трябва да осигурят единно възприемане на посланието.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

14 + 5 =