DWQA QuestionsCategory: QuestionsКак се оценява предлагането, например – на един хотел?
Камен Михалков asked 6 years ago

Как се оценява предлагането, например – на един хотел?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Основните въпроси при оценка на предлагането в случая на хотел са:

 • Как оценявате местоположението (спрямо основните атракции, търсенето, транспортните връзки и др.)?
 • Как оценявате физическите характеристики – сграда (в т.ч. архитектура) и оборудване?
 • Как оценявате набора и качеството на услугите? Доколко услугите на хотела съответстват на потребностите на гостите?
 • Как оценявате персонала?
 • Доколко сте удовлетворени от последните финансови резултати (оборот, разходи, печалба, заетост)?
 • Цените съответстват ли на качеството на услугите? Осигуряват ли покриване на разходите?
 • Как оценявате рекламната дейност? Има ли по-ефективни начини на реклама и комуникация?
 • Как оценявате използваните начини на продажба? Използвате ли подходящи посредници?
 • Ако изхождате от идеалното състояние – къде се намира вашето предприятие днес?
 • Какво прави вашият хотел различен и предпочитан?
 • Какви са финансовите възможности за осъществяване на промени (собствени средства, възможност за кредитиране)?

Използват се и следните количествени показатели при оценка на хотел:

 • брой легла, категория, структура на стаите по размер и оборудване, брой места в ресторанта и др.;
 • период на функциониране, възможност за използване през различни сезони;
 • година на изграждане, последна реконструкция и обновяване;
 • възможности за паркиране (бр. места в собствен или обществен паркинг);
 • брой и структура на служителите (по дейности, по квалификация, по сезони);
 • заетост на леглата и/или стаите – общо, по периоди (месеци, дни от седмицата);
 • приходи – общо и по отдели/услуги, разходи – общо, по отдели/услуги, по вид (например за доставки, за персонал и т.н.), печалба;
 • среднодневен оборот, среден оборот на 1 служител, на 1 посетител, на 1 легло или стая и други.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

18 + 4 =