DWQA QuestionsCategory: QuestionsКак се избират рекламните канали и средства?

Как се избират рекламните канали и средства?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Изборът на рекламните канали и средства се извършва като се използват различни количествени и качествени критерии за подбор. В този случай е важно да си отговорим на серия от въпроси:

  • Какви са възможностите на съответния комуникационен канал да пренася елементите (форма, цвят, звук, движение, образ) на рекламното послание?

Ако искаме да предадем движение, тогава ще изберем телевизията, ако искаме да предадем данни – по-добре пресата, а не радиото.

  • Как установеният контакт с адресата влияе върху начина, по който се възприема рекламното послание?
  • Какво е въздействието на рекламата според мястото или времето на нейното провеждане?
  • Какво е териториалното покритие на аудиторията на съответния рекламоносител самостоятелно и в съчетание с други рекламни средства?
  • Каква е честотата на контактите, които можем да установим с аудиторията чрез дадения рекламоносител? Например по радиото може да се излъчва няколко пъти на ден, в ежедневната преса – само веднъж дневно, а при седмичниците – веднъж седмично.
  • Какъв е броят и каква е социално-демографската структура на аудиторията на съответния рекламоносител? Оттам – каква е единичната цена на установения контакт с един читател, зрител, посетител?
  • Какви технически и други препятствия трябва да бъдат преодолени, съществуват ли правни и други ограничения при използването на даден рекламен канал?

Резултатът от избора е решение за желания обхват, честота и въздействие на рекламата; за основните и специфичните медийни носители; за медийното разпределение във времето; за географското разположение на медията.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

7 + 13 =