DWQA QuestionsCategory: QuestionsКак да планираме рекламна акция или кампания?
Eлена Близнакова asked 6 years ago

Как да планираме рекламна акция или кампания?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Планирането на рекламните акции и кампании, след като сме определили коя е нашата аудитория (целеви пазар) и какви медии тя ползва, обхваща следните етапи:

1) Определяне на рекламните цели
2) Установяване на отговорностите. При провеждане на рекламата дадена организация може да използва както собствените си вътрешни ресурси, така и външна агенция.
3) Определяне на рекламния бюджет
4) Избор на рекламните канали и средства
5) Създаване на рекламното послание
6) Определяне на времето и интензивността на кампанията
7) Анализ на резултатите от кампанията

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

13 + 9 =