DWQA QuestionsCategory: QuestionsФранчайзинг
Ивайло Андонов asked 6 years ago

Какви са преимуществата и недостатъците на различните правни форми за създаване и управление на бизнес чрез франчайзинг?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Франчайзингьт е изключително подходяща на същността на  предприемачите форма на създаване на фирма. Той дава една уникална възможност за добър, силен старт в бизнеса. Чрез франчайзинговия договор ще развиете вашата фирма, използвайки името на стоки и услуги, които вече имат успех.
За да бъде защитена търговската марка и честта на самата фирма, предоставяща стоката или услугата, ще получите допълнителна мениджърска, финансова, организационна и пазарна подкрепа, което е особено важно за всеки стартиращ бизнес. Франчайзинговият договор има и още едно голямо преимущество. Поради високата степен на защита на интересите на фирмата, предоставяща търговска марка, ноу-хау, продукт или услуга, равнището на оценяване възможностите на предприемача, кандидат за сключване на франчайзингов договор, е много високо. Това е гаранция за банките и инвеститорите, които с лекота предоставят кредити и инвестиции за закупуване на франчайзингови права.
Франчайзингьт е споразумение между производителя и притежателя на запазената марка и купувача, което дава изключителните права за локално разпространение по предварително определени процедури срещу предварително договорирани вноски за определен срок.
Франчайзерът е притежателят на правата за производство на продукта или услугата, който предлага опит и знание за това, кое е възможно и кое не в дадения бизнес. Предлага типизирани процедури, имидж, обща реклама и защита за осъществяването на дейноста срещу определено заплащане.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

11 + 2 =