DWQA QuestionsCategory: QuestionsДоколко е важно създаването на подходяща работна среда?
Елина Благова asked 5 years ago

Доколко е важно създаването на подходяща работна среда?

1 Answers
Generaladmingeneraladmin Staff answered 5 years ago

Много бизнеси така и не дават необходимата цел и среда и поради това привличат служители, които имат разнородни цели и търсят различни неща. Определете целта на фирмата, извън осигуряването на печалба, и ще поставите началото на привличане на служители с подходяща и еднаква нагласа. Един екип, който е фокусиран върху една и съща цел е много голяма сила.

Your Answer

10 + 3 =