Одговорот ќе биде поставен на сајтот и испратен на E-mail-oт кој ќе го внесете.
Процесот може да потрае до 5 дена, во зависност од комплексноста на прашањето.