Триесетo издание на ПРОЕКТОРАТ, месечниот преглед на можности за грант поддршка донесува над 190 активни конкурси!

Пред Вас е триесетото издание на ПРОЕКТОРАТ, сервисот за претставување можностите за грант за правни субјекти од Македонија кој функционира веќе 2.5 години како онлајн издание на ПроЕфект. Претставуваме 60 активни конкурси за аплицирање со предлог проекти од различни донаторски програми (EU IPA 2, Erasmus+, Creative Europe, EaSI, итн). Претставуваме и 139 повици поделени во 14 области во рамките на Horizon 2020 програмата за истражување и иновации на ЕУ со крајни рокови до декември 2020 година.Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 4 мај од 19:15 -21:15. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/ybonjv89 Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој мајски преглед:

1. Мрежа за рурален Развој Повик за мали грантови во рамките на проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија “ (Рок: 1/05/2020). http://ruralnet.mk/povik-za-mali-grantovi/2. Трансапарентност Македонија: повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за 2020 година, за акции поврзани со борбата против корупцијата (Рок: 3/05/2020) http://nvoinfocentar.mk/povik-za-dodeluvanje-grantovi-za-borba-protiv-korupcijata-2020/3. AUF / Универзитетска Франкофонска заедница: меѓународен повик за проекти поврзани со пандемијата со цел да се поддржат иницијативите на студентите, идните инженери и млади истражувачи. (Рок: 3/05/ 2020) https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_EN.pdf4. ERLHA: 3 рунда на ургентниот повик за истражувачки предлог проекти за грантови: (4/05/2020) https://www.elrha.org/funding-opportunity/research-to-support-covid-19-response-in-humanitarian-settings/5. УСАИД Повик за договор за соработка Roma inclusion Activity (Рок: 07/05/2020) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=Macedonia6. УСАИД Воспоставување академско партнерство Мастер студии за деловна администрација (MBA) во стратешки студии за управување со човечки ресурси на Економски факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Северна Македонија (08/05/2020) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=macedonia7. Повик на Multi-religious Humanitarian Fund in response to COVID-19 (Рок: 10/05/2020) https://rfp.org/rfp-launches-the-multi-religious-humanitarian-fund-in-response-to-covid-19/8. УНЕСКО: Повик за поднесување предлог проекти за Глобалниот медиумски одбрабен фонд (Рок: 10/05/2020) https://www.ungm.org/Public/Notice/1062319. Совет за Европа- Повик за проекти за млади за справување со COVID-19 (10/5/2020) https://tinyurl.com/yaoqjhez10. EU IPA 2: ЕУ за Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија (Рок: 11/05/2020) https://tinyurl.com/twxhkee11. Цивилна Заштита на ЕУ: Повик за предлог проекти на МЕХАНИЗМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА на Унијата за целосни Вежби (Рок: 14/05/2020). https://tinyurl.com/r9lm8gn12. Повик на United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) Become #UNCCDLandHeroes за младите да се грижат за земјиштето во смисла на климатските промени (Рок: 15/05) https://www.unccd.int/news-events/become-unccdlandheroes13. UNDP Повик : Фонд за отпорност на заедниците кои се зависни од туризмот пооврзан со дивиот свет (Рок: 15/05) https://tinyurl.com/y8rwujtf14. Ekhagastiftelsen фондација повик за предлог проекти за промовирање на здравјето на луѓето (Рок 20/05/2020) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml15.The Russell Sage Foundation: Повик за предлог проекти за иницијативи за интеграција на имигранти (Рок: 21/05) https://www.russellsage.org/how-to-apply16. DDP Повик за Regional Partnership Funding (RPF) за иницијативи кои промовираат online слободи и дигитална заштита за заштитниците на човековите права (Рок: 22/05/2020) https://www.digitaldefenders.org/funding/regional-partnership-funding/17. Совет на Европа: Повик за грантови за невладини организации од Р.С. Македонија за “Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија” (Рок: 22/05/ 2020) https://tinyurl.com/yakxb2a818. УНЕСКО: Повик за поднесување на проекти за финансирање во рамките на Меѓународниот фонд за културна разноликост (IFCD). (Рок: 27/05/2020) https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply26.19. Повик за прекугранична соработка Грција – Р.С. Македонија (Рок: 29/05/2020) https://interreg.eu/call-for-project/2nd-call-for-project-proposals-targeted-restricted/20. Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Владеење на правото и отчетност, Граѓанско учество, Сајбербезбедност и дезинформации, Развој на млади и Зајакнување на жени) Рок: 01/06/2020 https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/21. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/06/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/22. AHRC Развојни награди за глобално партнерство „Конфликт на раскрсница “ (3/06/2020) https://ahrc.ukri.org/funding/apply-for-funding/current-opportunities/gcrf-conflict-intersections/23. Green Alley Award: Место за стартапите дел на кциркуларната економија (Рок: 10/06/2020) https://green-alley-award.com/24. Повик на Директорат за образование, млади, спорт и култура на ЕК за предлог проекти за мобилност во стручното образование и обука за Западен Балкан (Рок: 17/06/ 2020) https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/second-pilot-vet-mobility-scheme-eac-s54-2019_en25. European Data Incubator: Повик за „Big Date “старт-апите за развој на решенија и поддршка за деловно работење. (Рок: 17/6/2020) https://www.f6s.com/europeandataincubator2020/apply26. НЕД: Програма на грантови на National Endowment for Democracy (Рок: 19/06/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/27. EU4TECH Повик за предлог-проекти за иновации од западен балкан (Рок: 24/06/2020). https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals/28. The Maypole Fund: Грантови за жени во делот антимилатаризам, креирање на култура за мир (Рок: 30/06/ 2020) http://www.maypolefund.org/the-grant/29. Повик Youth4Regions за програма за млади идни новинари (Рок: 13/07/2020) https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions30. Повик на Фонд за новинарство: Европски прекуграничнми грантови (Рок: 15/07/2020) https://tinyurl.com/y7rvs6o531. Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитните организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:31 јули 2020) https://www.globalgiving.org/accelerator/32. Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Претприемништво и иновации; Програми кои ја поддржуваат културата и уметноста; разновидност и зајакнување на младите и недоволно застапаенитезаедници; демократски процеси и вредности; зајакнување на отпорноста против дезинформација; и програми кои го поддржуваат евроатлантскиот процес на интеграција на Северна Македонија (Рок: 01/08/2020) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/33. EU IPA 2 ПОВИК: ЕУ поддршка на владеењето на правото (Рок: 18/08) https://tinyurl.com/y83xaa6r34.The Fondation SUEZ Повик за грантови за поддршки за клучни услуги (Вода, Санитарии, Смет) (Рок: 30/10/2020) https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/the-fondation-suez35. The National Geographic Society неколку конкурси (Реазлични рокови) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/· Еднаквоста и светот на природата (10/2020)· Обнова на видовите кои се пред истребување (10/2020)· Грантови за истражување (1/2021)· Алатки за вештачка интелигенција за поодржлива планета (22/07/2020)36. Активности за само-доверба во заедницата – Извештај за годишната програма (Annual Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/37. Civica Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/38. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR39. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/40. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html41. ИПАРД ПОВИК 01/2020 за доставување на барања за користење на средства по Мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ (Рок: 29/04/2020 – одложено за после крајот на ковид 19 кризата) https://tinyurl.com/ulhyrytВо делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

  1. Поддршка на проекти за преведување(Рок:поместен за 28/05, првично предвиден на 05/05/2020)

2. Поддршка за развој на аудиовизуелнисодржини – единечен проект (Рок:12/05/2020)3. Поддршка за телевизиско програмирање (Рок: 14/05/2020)4. Поврзување на културата со аудиовизулениот содржина преку дигитални алатки (Рок: 14/05/2020)5. Вмрежување на кина (Рок: 28/05/2020)6. Поддршка за дистрибуција на не-национални филмови – Дистрибутивна селективна шема (Рок: 16/06/2020)7. Агенти за дистрибуција и продажба Автоматска поддршка (Рок: 08/09/2020 и 29/10/2020Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_enИма еден отворени конкурси во рамките на програмата „Европа за граѓаните“1 Проекти на граѓанско општество (Рок: 01/09/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_enПрограмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

  1. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: поместен за 7/05, првично предвиден на 30/04/2020, 01/10/2020)

2. КА2 – Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: поместен за 7/05, првично предвиден на 30/04/2020, 01/10/2020)3. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: поместен за 7/05, првично предвиден на 30/04/2020, 01/10/2020)4. Еразмус+ повелба за високо образование 2021-2027 година (Рок: 05/05/2020)Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_enВо рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:1. ЕАСИ: Активности за зајакнување на развојот на финансиските пазари за социјалните претпријатија (Краен рок: 21/04/2020) https://tinyurl.com/wky67hr2. Инкубатори (организации за деловна поддршка) за инклузивно и социјално претприемништво(Краен рок: 25/05/2020) https://tinyurl.com/qumre433. Поддршка за социјален дијалог (Краен рок: 26/05/2020) https://tinyurl.com/v27on6y4. Мерки за информирање и обука за работнички организации (Краен рок: 26/05/2020) https://tinyurl.com/v29omv7Дополнително вкупно 139 посебни грант конкурси поделени во 11 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-20201. Иструмент за мали и средни претпријатија (EIC Accelerator pilot – SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 07 Октомври 2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6n2. H2020-EIC Accelerator pilot –SME Instrument – Green Deal (Рок: 19/05/2020) https://tinyurl.com/y7z9s2maII. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))1. FET-Open Challenging Current ThinkingFETOPEN-01–2018–2019–2020 (Рок: 13. мај 2020) https://tinyurl.com/ydxqode32. FET Innovation LaunchpadFETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14 октомври 2020) https://tinyurl.com/y72nrw4u3. Меѓунродна соработка за HPC (Компјуери со високи перформанси) FETHPC-04-2020 (Рок: 17/06/2020) https://tinyurl.com/y9cdc5zo4. Невроморфни компјутерски технологии FETPROACT-09-2020(Рок: 17/06/2020) https://tinyurl.com/ycfnom2rIII. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 2 Април и 2 декември 2020 https://tinyurl.com/v79ky73Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 (Рок: 14 октомври) https://tinyurl.com/r6dd7fdPan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1 декември 2020)IV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Вкупно 19 отворени конкурси со краен рок, 10 септември (10) 1 септември (9) 2020 https://tinyurl.com/rewnuqmV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- LC-EEB-04-2020, LC-SPIRE-08-2020, LC-CLA-21-2020, LC-SPACE-18-EO-2020 Вкупно 24отворени конкурси во 2020 (1 Септември (12) и 10 септември (12) 2020) https://tinyurl.com/v98zy74VI. H2020 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – H2020-ICT-2018-20 Вкупно 10 отворени конкурси со краен рок на 17 Јуни ( претходно закажани на 2 Април) https://tinyurl.com/qpunbo3VII. H2020 КОНКУРЕТНИ и КРУЖНИ ИНДУСТРИИ кои се со ниско ниво на јаглерод – H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 1 септември (2) 2020 https://tinyurl.com/t9xh3z2VIII. H2020 ЗДРАВЈЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ДОБРОСОСТОЈБА – Подобро здравје и грижа, економски раст и одржлив здравствен систем – H2020-SC1-BHC-2018-2020. Вкупно 21 отворени конкурси со краен рок на 4 јуни 2020 https://tinyurl.com/wxjo73pIX. ДИГИТАЛЗАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИИ – H2020- DT -2018-2019-2020 Со вкупно 4 отворени конкурси со крајни рокови на 17 јуни (3)и 18 јуни (1) 2020 https://tinyurl.com/yylwkvvtX. Уште други 19 повици од други програми на H2020 се презентирани овде : https://tinyurl.com/y5a52zdwXI. Био Базирани индустрии со заеднички превземања (The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) со 16 повици до 3/09/2020 https://tinyurl.com/ycnhhv5nXII R&D во делот на архитектура во воздушниот простор – 8 повици (Рок: 16/06/2020) https://tinyurl.com/yc37xh2nXIII. Програма за вештачката интелигенција во спроведувањето на законите – 3 повици (27/08/2020) https://tinyurl.com/ya3r7ue5XIV.Повици за едукација, размени. (3 грант можности со 11 повици)1. Co-funding of regional, national and international programmes 2 повици (29/09/2020) MSCA-COFUND-2020: https://tinyurl.com/y9wqhf6n2. Individual FellowshipsID (5 повици): (Рок: 9/09/2020)MSCA-IF-2020: https://tinyurl.com/y9mk35fm3. Widening Fellowships (4 повици) (Рок: 9/09/2020) WF-03-2020: https://tinyurl.com/y7p2mnmrЗа да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои се на:· 7-8-9 маj (чет-пет-саб) – Напредна онлјан Обука за пишување ЕУ проекти(9:30-16:30) – со 15% попуст од учесник (12.800 мкд) вклучува и 4 часа за менторска поддршка))9-10 мај 2020 (саб-нед) – Основна онлајн Обука за планирање ЕУ проекти (9:30-16:30) – 15% попуст од учесник (8100 мкд) вклучува и 4 часа за менторска поддршка))12-13 мај 2020 (вто-сре) – Основна онлајн Обука за планирање ЕУ проекти (9:30-16:30) – 15% попуст од учесник (8100 мкд) вклучува и 4 часа за менторска поддршка))19-20-21 мај 2020 (вто-сре-чет) – Напредна онлајн Обука за пишување ЕУ проекти (9:30-16:30) – 15% попуст од учесник (12.800 мкд) вклучува и 4 часа за менторска поддршка))· 11-12-13-15 мај 2020 (пон., вто., сре. и чет.) – After Work (попладневни) термини (17:30-21:00 часот) со кои се поминува основната онлајн Обука за планирање ЕУ проекти – со 35% попуст од стандардната котизација (или 6.000 мкд) – без 4 часа менторска поддршка)Два пати во една седмица (понеделник од 19:15 и во четврток од 17:15) одржуваме бесплатни онлајн сесии за претставување на активните повици за грант. Следната е на 4 мај 2020 од 19:15 (пријавување за ZOOM сесијата на следниот линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAof-GhpjstHt06q35Xi5J3h5_ssJfzqadi )На овие бесплатни онлајн нив се запознаете со ЕУ фондовите (ФИТР, ИПА 2, Еразмус+, Креативна Европа, Хоризонт 2020, Balkan Med, Прекугранична соработка, итн.) како и од другуте донатори и амбасади може да дојдете до грант (неповратна финансиска поддршка). За учество во овие онлајн учество ќе треба да имате компјутер со камера и микрофон, интернет конекција и просторија каде ќе можете непречено да следите и учествуваате во работата на сесиите. Апликации за овие повици може да најдете на следниот линк: https://goo.gl/oCeBCa , каде ќе најдете електронска апликација за учество.УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. За онлајн Обуки 10% попуст. За 4 попладневни сесии, 35% и за групи од 4 учесници дури 35% попуст (т.е. 100 евра од учесник)). Повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI32. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот преокт.Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk