Проекторат за Август претставува 138 отворени конкурси за грант поддршка!

ПРОЕКТОРАТ за август 2020 е 34 издание во кој поместуваме 44 активни конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми (Creative Europe, EaSI, итн). Во екслузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 презентираме 94 повици за грантови во поделени во 12 области со крајни рокови до декември 2020 година.

Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 3 август од 19:00 -21:00. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/y9h8jazfДругите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој мајски преглед:

1. Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Претприемништво и иновации; Програми кои ја поддржуваат културата и уметноста; разновидност и зајакнување на младите и недоволно застапаенитезаедници; демократски процеси и вредности; зајакнување на отпорноста против дезинформација; и програми кои го поддржуваат евроатлантскиот процес на интеграција на Северна Македонија (Рок: 01/08/2020) https://tinyurl.com/us-emnassy-mk

2. Мисија на САД во НАТО Повик за Годишна изјава за јавни работи (Рок: 1/08/2020) ttps://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=326308

3. ИПАРД ПОВИК 02/2020 за доставување на барања за користење на средства по Мерка

2 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ (Рок: 03/08/2020) https://tinyurl.com/ipardmerka2-03-08

4. Нов повик: EU IPA2: ЕУ ЗА ЕКОНОМСКИ раст (Рок: 5/08/2020) https://tinyurl.com/eu-economic-mk

5. RISE Повик за Поддршка на иновативни и одржливи претриемачки (Рок: 15/08/2020) https://www.sundarafund.org/rise-by-sundara

6. Предизвик за мобилност во Сингапур (Рок: 11/08/2020) https://www.sgmobilitychallenge.com/

7.Robert Bosch Stiftung програмата „Намалување на нееднаквостите преку меѓусекциска практика“ (Рок: 14/08/2020) https://tinyurl.com/yywpvrxs

7.Robert Bosch Stiftung програмата „Намалување на нееднаквостите преку меѓусекциска практика“ (Рок: 14/08/2020) https://tinyurl.com/yywpvrxs

8. Повик за проекти на Фондацијата УЕФАза деца 2020 година (Рок: 15/08/2020) https://uefafoundation.org/news/call-for-projects-2020/

9. EU IPA 2 ПОВИК: ЕУ поддршка на владеењето на правото (Рок: 18/08) https://tinyurl.com/y83xaa6r

10.Повик за Предлог проекти за развој на вакцина и капацитети за стопирање на пандемијата од вирусот Ковид-19 (Рок: 18/08/2020) https://cepi.net/get_involved/cfps/

11.Slingshot 200 – Натпревар за стартапи: можност за изложување на вашите иновативни решенија (Рок:24/08/ 2020) https://slingshot.agorize.com/en/challenges/2020-edition?lang=en12. MY World 360˚ Media: Повик за креатори да споделат импресивни приказни за поодржлив свет (Рок: 31/08/2020) https://sdgactioncampaign.org/myworld360

/13. Allianz Kulturstiftung Повик за проекти 2021: Уметноста на носењето на Европа заедно (Рок: 1/09/2020) https://kulturstiftung.allianz.de/en_EN/funding-and-projects/call-for-projects.html

14. Совет на Европа Повик за предлог поекти: Поддршка на иницијативите на граѓанските организации за помош и заштита на жртвите од трговија со луѓе за време на пандемијата КОВИД-19 (Рок: 11/09/2020) https://bit.ly/32XCcoJ

15. Нов Повик: Предизвик за Глобалната Акселераторска Програма FoodTech (Рок: 30/09/2020) https://www.foodtechaccelerator.io/

16. Нов Повик: FAO повик за апликации за Награди за светскиот ден на почвата Крал Бумбиол (Рок: 30/09/2020) http://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/17. Апликација за конкурс за граѓанско претприемништво (CEC) (Рок: 30/09/2020) https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/18. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/06/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/19. Европска комисија Повик: Воспоставување и тестирање интегрирани интервенции со цел да се поддржат луѓето во ранливи ситуации (Рок: 15/10/2020) https://tinyurl.com/eccall15102020. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/21.The Fondation SUEZ Повик за грантови за поддршки за клучни услуги (Вода, Санитарии, Смет) (Рок: 30/10/2020) https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/the-fondation-suez22. The National Geographic Society неколку конкурси (Реазлични рокови) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/· Еднаквоста и светот на природата (10/2020)· Обнова на видовите кои се пред истребување (10/2020)· Грантови за истражување (1/2021)· Алатки за вештачка интелигенција за поодржлива планета (22/07/2020)23. Активности за само-доверба во заедницата – Извештај за годишната програма (Annual Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/24. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/25. Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/26. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR27. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/28. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

Агенти за дистрибуција и продажба Автоматска поддршка (Рок: 08/09/2020 и 29/10/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Има еден отворени конкурси во рамките на програмата „Европа за граѓаните“1 Проекти на граѓанско општество (Рок: 01/09/2020)2. Збратимување на градови (Рок: 01/09/2020)3. Мрежи на градови – 1 рунда (Рок: 01/09/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_enПрограмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:1. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: 01/10/2020)2. КА2 – Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: 01/10/2020)3. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: 01/10/2020)4. Еразмус+ Акредитација во областа на образованието на возрасните, стручното образование и обука и училишното образование (Рок: 29/10/2020) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation5. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youthПовеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_enПрограмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:COSME Повик 2020 – Поддршка на европските мали и средни претпријатија да учествуваат во јавните набавки надвор од ЕУ + (15/09/2020) https://tinyurl.com/cosme-15-092. COSME повик 2020 – Еразмус за млади претриемачи глебална подготвителна акција (23/09/2020) https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatory-action_enВо рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:1. Повик: EASI: Оперативни грантови 2021 до мрежи на ниво на ЕУ кои имаат потпишано рамковен договор за партнерство за периодот 2018-2021 и се активни во областите на социјално вклучување и намалување на сиромаштијата, или микрофинансирање и финансирање на социјални претпријатија. (Рок: 24/08/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=599&furtherCalls=yes2. Повик: EASI: Оперативни грантови 2021 до мрежи на ниво на ЕУ кои имаат потпишано рамковен договор за партнерство за периодот 2018-2021 и се активни во областа на права на лицата со посебни потреби (Рок: 24/08/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=600&furtherCalls=yes3. EaSI 2020-EURES: Повик за таргетирана шема за мобилност (Рок: 26/08/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=602&furtherCalls=yes4. Повик: EASI: Поставување на работници: зајакнување на административната соработка и пристап до информации (Рок: 30/07/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes5. Нов Повик: EaSI Повик за предлог проекти- Центри за комптенции за социјални иновации (Рок: 15/10/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yesДополнително вкупно 94 посебни грант конкурси поделени во 12 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020Иструмент за мали и средни претпријатија (EIC Accelerator pilot – SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 07 Октомври 2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6nII. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))1. FET Innovation LaunchpadFETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14 октомври 2020) https://tinyurl.com/y72nrw4uIII. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Краен рок на 2 декември 2020 https://tinyurl.com/v79ky73Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 (Рок: 14 октомври) https://tinyurl.com/r6dd7fdPan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1 декември 2020)IV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Вкупно 19 отворени конкурси со краен рок, 10 септември (10) 1 септември (9) 2020 https://tinyurl.com/rewnuqmV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- LC-EEB-04-2020, LC-SPIRE-08-2020, LC-CLA-21-2020, LC-SPACE-18-EO-2020 Вкупно 24отворени конкурси во 2020 (1 Септември (12) и 10 септември (12) 2020) https://tinyurl.com/v98zy74VI. H2020 КОНКУРЕТНИ и КРУЖНИ ИНДУСТРИИ кои се со ниско ниво на јаглерод – H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 1 септември (2) 2020 https://tinyurl.com/t9xh3z2VII. Уште други 12 повици од други програми на H2020 се презентирани овде : https://tinyurl.com/y5a52zdwVIII.ERC ADVANCED GRANT ERC-2020-ADG (Рок: 26/08/2020) https://tinyurl.com/yyh5nkmoIX. Био Базирани индустрии со заеднички превземања (The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) со 16 повици до 3/09/2020 https://tinyurl.com/ycnhhv5nX. Програма за вештачката интелигенција во спроведувањето на законите – 3 повици (27/08/2020) https://tinyurl.com/ya3r7ue5XI.Повици за едукација, размени. (3 грант можности со 11 повици)1. Co-funding of regional, national and international programmes 2 повици (29/09/2020) MSCA-COFUND-2020: https://tinyurl.com/y9wqhf6n2. Individual FellowshipsID (5 повици): (Рок: 9/09/2020)MSCA-IF-2020: https://tinyurl.com/y9mk35fm3. Widening Fellowships (4 повици) (Рок: 9/09/2020) WF-03-2020: https://tinyurl.com/y7p2mnmrXII. Проекти за големи размери на Фондот за иновации (Рок: 29/10/2020) https://tinyurl.com/y42243o9

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк:https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk