Проекторат со 245 конкурси за грантови во Хоризонт 2020, 16 отворени повици во Еразмус+ и 13 конкурси во Креативна Европа!

2020 година ќе донесе многу можност за реализација на проекти преку грант поддршка. Проекторат е тука да Ви овозможи навремена информација за секој конкурс за грант поддршка и да Ви даде поддршка во аплицирањето. Јануарскиот преглед на отворени повици презентира дури 46 активни конкурси за аплицирање со предлог проекти. Претставуваме и 245 повици во рамките на Horizon 2020 програмата за истражување и иновации со крајни рокови до октомври 2020 година.ПроЕфект овозможува поддршка за развој или за пишување предлог проект за секое здружение, компанија, институција или поединец. Сервисите на ПроЕфект за развој на предлог проекти, можат да Ви помогнат во подготовката. Видете ја понудата на крајот на овој преглед!Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој декемвриски преглед:

1. Повик на Фондација Спенсер за програмата за грантови за партнерство за истражувачка работа (Рок: 08/01/2020) https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships2. EIDHR 2019 Глобален повик за предлог проекти (Рок: 9/01/2020) https://tinyurl.com/sbl4tst 3. Повик на National Geographic Society за истражување на биолошката разновидност и откритија (Рок: 15/01/2020) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/biodiversity-exploration-and-discovery/ 4. Повик за предлози 2019 Европски корпус на солидарноста (забелешка: за партнерство со организации од ЕУ земји а со можност за активности кај нас) (Рок: 24/01/2019), https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding/european-solidarity-corps-2019_en 5. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/02/2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 6. ИПАРД 2 : Повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД за мерка 2 „ Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” (Рок: 11/02/2020 https://tinyurl.com/wwl3ebt 7. ФИТР: Повик за поддршка на Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ (т.н. Стартапувај) (Рок:25/02/2020) http://www.fitr.mk/startapuvaj-2/#toggle-id-9 8. ФИТР: Повик за поддршка на Кофинансирани грантови за технолошки развој. (Рок:04/02/2020) http://www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj/ 9. Повик за прекугранична соработка Грција – Р.С. Македонија (Рок: 10/03/2020) https://interreg.eu/call-for-project/2nd-call-for-project-proposals-targeted-restricted/ 10. Civica Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/ 11. Активности за само-доверба во заедницата – Извештај за годишната програма (APS) (Рок: 30/11/2020)) https://tinyurl.com/vk5yhxc 12. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR 13. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/ 14. Повик – Strive Programme: повик за поддршка на проекти за спречување на насилен екстремизам / зајакнување на младите итн. (Рок: отворен) http://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-167201813319.pdf 15. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

  1. Поддршка на меѓународните фондови за копродукција (Рок: 15/01/2020)

2. Поддршка за развој на аудиовизуелна содржина – Скрипување (Рок: 04/02/2020) 3. Поддршка за пристап до пазари (Рок: 06/02/2020) 4. Поддршка за развој на европски видео игри (Рок: 12/02/2020)5. Поддршка за филмско образование (Рок: 12/03/2020) 6. Проекти за културна соработка во Западен Балкан „Зајакнување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ (Рок: 12/03/2020) 7. Промоција на европски аудиовизуелни он-лајн дела (Рок: 07/04/2020 8. Поддршка на, Филмски фестивали (Рок: 23/04/2020) 9. Поддршка за развој на аудиовизуелни содржини – единечен проект (Рок:12/05/2020) 10. Поддршка за телевизиско програмирање (Рок: 14/05/2020)11. Вмрежување на кина (Рок: 28/05/2020) 12. Поддршка за дистрибуција на не-национални филмови – Дистрибутивна селективна шема (Рок: 16/06/2020) 13. Агенти за дистрибуција и продажба Автоматска поддршка (Рок: 08/09/2020 и 29/ 10/2020Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Има 4 отворени конкурси во рамките на програмата „Европа за граѓаните“ 1. Европски проекти за сеќавање (Рок: 04/02/2020) 2. Збратимување на градови (Рок: 04/02/2020) 3. Мрежи на градови – 1 рунда (Рок: 03/03/2020)4. Проекти на граѓанско општество (Рок: 01/09/2020) Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк:https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Програмата Еразсмус + на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици: 1. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: 5/02/2020, 30/04/2020, 01/10/2020) 2. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на високото образование (Рок: 5/02/2020) 3. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на стручното образование, училиштата и образоването на возрасни (Рок: 5/02/2020) 4. КА1- Еразмус мундус заеднички магистерски студии (Рок: 13/02/2020) 5. КА2- Европски универзитет и (Рок: 26/02/2020) 6. КА2- Алијанси на знаење (Рок: 26/02/2020) 7. КА2- Алијанси за секторски вештини (Рок: 26/02/2020) 8. КА2- Развој на капацитети во областа на високото образование (Рок: 05/02/2020) 9. КА2 – Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: 5/02/2020, 30/04/2020, 01/10/2020) 10. KA2 – Стратешки партнерства во областа на образованието и обуката (Рок: 24/03/2020) 11. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: 5/02/2020, 30/04/2018, 01/10/2020) 12. KA3- Центри за професионална извонредност (Рок: 20/02/2020 13. KA 3- Социјална вклученост и заеднички вредности: придонес во областа на образованието и обуката (Рок: 25/02/2020) 14. Jean Monnet (Жан Моне) акции- Жан Моне Катедри, Модули, Центри на извонредност, Поддршка за здруженија, Мрежи, Проекти (Рок: 20/02/2020) 15. Акции за Спорт – Партнерства за соработка, Мали партнерства за соработка, Непрофитни Европски спортски настани (Рок: 02/04/2020) 16. Европски експериментирање за политики (Рок: 02/04/2020) Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програмата COSME за развој на конкуретноста помеѓу малите и средните претпријатија ги има следниве конкурси за грантови: 1. Повик за предлог проекти Забрзување на размерете на апликациите за иновации за одржлива и кружна модна индустрија COS-CIRCFASH-3-02 (Рок: 31/01/2020) https://tinyurl.com/wymy9jq 2. Повик за Програма за Обука за поддржувачки политики за мали и средни претпријатија во централни тела за набавки https://tinyurl.com/u3aek8p

Дополнително вкупно 245 посебни грант конкурси поделени во 19 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login): I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 1. Инструмент за мали и средни претпријатија (SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 8. јануари 2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6n 2. Брза патека за иновации (Рок: 19. Февруари 2020) https://tinyurl.com/yy78r5q7

II. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET)) 1. FET-Open Challenging Current ThinkingFETOPEN-01–2018–2019–2020 (Рок: 13. мај 2020) 2. FET Innovation Launchpad FETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14 октомври 2020) Сите повици од ФЕТ овде: https://tinyurl.com/y5a52zdw III. H2020 Mарија Склодовска -Кири Акции
1. Ноќ на европските истражувачи – H2020-MSCA-NIGHT-2020 (Рок: 8. јануари 2020) https://tinyurl.com/s76wqdu 2. Иновативни мрежи за обука -MSCA-ITN-2020 (14 јануари 2020) https://tinyurl.com/w2dpr65 3. Заедничко партнерство за компјутерски производи со високи перформанси- EuroHPC-IA. Вкупно 3 отворени конкурси со краен рок на 14 јануари 2020 https://tinyurl.com/uux9u47 IV. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Вкупно 4отворени конкурси со краен рок на 15 јануари, 17 март, 2 Април и 2 декември 2020 https://tinyurl.com/v79ky73 V. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Вкупно 45 отворени конкурси со краен рок на 15 јануари (9), 29 јануари (9), 26 март(2), 21 Април (6) и 10 септември (10) 1 септември (9) 2020 https://tinyurl.com/rewnuqm VI. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- LC-EEB-04-2020, LC-SPIRE-08-2020, LC-CLA-21-2020, LC-SPACE-18-EO-2020 Вкупно 32отворени конкурси во 2020 https://tinyurl.com/v98zy74 VII. H2020 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – H2020-ICT-2018-20 Вкупно 17отворени конкурси со краен рок на 16 јануари (7) и 22 Април (10) https://tinyurl.com/qpunbo3 VIII. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- ИДНИ ГЕНЕРАЦИИ НА БАТЕРИИ – H2020-LC-BAT-2019-2020. Вкупно 8отворени конкурси со краен рок на 16 јануари (4) и 21 Април (4) https://tinyurl.com/vfyknz2 IX. H2020 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО, ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ И ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И БИОЕКОНОМИЈА- ХРАНА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ – H2020-FNR-2020. Вкупно 18отворени конкурси со краен рок на 22 јануари (18) https://tinyurl.com/ttg3vu4 X. H2020 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО, ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ И ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И БИОЕКОНОМИЈА- ХРАНА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ – РУРАЛНА РЕНЕСАНСА -H2020-RUR-2018-2020 Вкупно 8отворени конкурси со краен рок на 22 јануари (8) https://tinyurl.com/wknd5ju XI. H2020 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО, ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ И ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И БИОЕКОНОМИЈА- ХРАНА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ – БЕЗБЕДНОСТ НА ОДРЖЛИВАТА ХРАНА – H2020-SFS-2018-2020. Вкупно 14 отворени конкурси со краен рок на 22 јануари (14) https://tinyurl.com/sxn494a XII. H2020 ЕВРОПСКИ СОВЕТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ/ EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 1. Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant ERC-2020-POC (Рок: 21/01/2020) https://tinyurl.com/y5c7g77v 2. ERC Consolidator Grant -ERC-2020-COG (Рок: 04/02/2020) https://tinyurl.com/sunw26l XIII. H2020 КОНКУРЕТНИ и КРУЖНИ ИНДУСТРИИ кои се со ниско ниво на јаглерод – H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Вкупно 8 отворени конкурси со краен рок на 05 февруари (6) и 1 септември (2) 2020 https://tinyurl.com/t9xh3z2 XIV. H2020 ЗДРАВЈЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ДОБРОСОСТОЈБА – Подобро здравје и грижа, економски раст и одржлив здравствен систем – H2020-SC1-BHC-2018-2020. Вкупно 21 отворени конкурси со краен рок на 7 април 2020 https://tinyurl.com/wxjo73p XV. H2020 ПАМЕТЕН, ЗЕЛЕН И ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ – МОБИЛНОСТ ЗА РАЗВОЈ – H2020-MG-2018-2019-2020. Вкупно 21 отворени конкурси (две фази) со краен рок на 9 јануари (со 8 сеп) (6) и една фаза 21 април (15) 2020 https://tinyurl.com/s2s3oaf XVI. H2020 ЕВРОПА ВО ПРОМЕНЛИВИOT СВЕТ – ИНКЛУЗИВНИ, ИНОВАТИВНИ И РЕФЛЕКСИВНИ ОПШТЕСТВА- GOVERNANCE FOR THE FUTURE | Call ID:H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020. Вкупно 8 отворени конкурси со краен рок на 12 март2020 XVII. H2020 ЕВРОПА ВО ПРОМЕНЛИВИOT СВЕТ – ИНКЛУЗИВНИ, ИНОВАТИВНИ И РЕФЛЕКСИВНИ ОПШТЕСТВА-MIGRATION – H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020. Вкупно 4 отворени конкурси со краен рок на 12 март 2020 https://tinyurl.com/u3kg9gg XVIII. H2020 НАНОТЕХНОЛОГИИ, НАПРЕДНИ МАТЕРИЈАЛИ, БИОТЕХНОЛОГИЈА, НАПРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА – H2020- NMBP -2018-2019-2020/. Со вкупно 4 отворени конкурси со крајни рокови на 5 февруари 2020 https://tinyurl.com/y4slfx5s XIX. ДИГИТАЛЗАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИИ – H2020- DT -2018-2019-2020 Со вкупно 24 отворени конкурси со крајни рокови на 5 февруари (6), 5 март (4). 12 март (8), 21 април (2), 22 април (3)2020 https://tinyurl.com/yylwkvvt