Повик до средношколците од Североисточниот регион: Дa ја поттикнеме дигитализацијата на библиотеките

Доколку сте средношколец во некое од училиштата од Североисточниот регион, Ве повикуваме да земете учество во истражувањето за актуелизирање на прашањето за дигитализација на училишните и градските библиотеки и брз и лесен пристап до дигитални содржини.

Целта е да се унапреди процесот на дигитализација на библиотекарските институции со примена и прилагодување на новите информациски потреби на учениците за подобар квалитет во образовниот процес, како и да се олесни пристапот на книгите до читателите.

Печатените книги сè повеќе им отстапуваат место на дигиталните изданија, кои се лесно достапни и прилагодени на новите потреби на корисниците, не зафаќаат простор и ја доближуваат читателската публика до книгата на едноставен и брз начин.

Во време на паднемија и изолација, особено на младите, кои применуваат далечинско учење, дигиталните книги им го прават читањето и знаењето лесно достапно, без временски ограничувања, штитејќи го здравјето на сите.

Тимот на КумановоЊуз има цел да го поттикне развојот на дигитализацијата во сферата на библиотекарството и да го актуелизира прашањето за дигитализацијата на училишните и градските библиотеки, како најкористени ресурси од страна на средношколците.

Ве повикуваме да одговорите на прашалникот за да ги согледаме потребите, можностите и придобивките од дигиталната ера во библиотекарството.

https://www.kumanovonews.mk/vesti/povik-do-srednoskolcite-od-severoistocniot-region-da-ja-pottikneme-digitalizacijata-na-bibliotekite