180 конкурси за грант поддршка во април

Мобилизација со грант поддршка за наоѓање на лек за вирусот на COVID-19. Пандемијата ги помести крајните рокови на ЕУ програми!

Глобалната пандемија со вирусот Ковид 19 ги натера дел на грант прoграмите да ги поместат крајните рокови за 1 месец (на КА2 Стартешките партнерства на Еразмус+ програмата и активностите за Спорт на Креативна Европа за соработка во областа на културата во Западен Балкан до крајот на април 2020, за Прекугранична соработка Мк-Гр). Во 29-иот преглед на конкурси за грант поддршка на Проекторат за април претставуваме 12 конкурси за финансирање на истражувачи, лабаратории, академски центри за да најдат терапија за справување со Вирусот Ковид-19 (видете на крајот на листата после делот за грантовите на Хоризонт 2020). Покрај тоа има и 60 активни конкурси за аплицирање со предлог проекти од различни донаторски програми (EU IPAII, Erasmus+, Creative Europe, EaSI, итн). Претставуваме и 131 повици поделени во 11 области во рамките на Horizon 2020 програмата за истражување и иновации со крајни рокови до октомври 2020 година.Сервисите на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој априлски преглед:

1. Повик за прекугранична соработка Грција – Р.С. Македонија (Рок: 10/04/2020) https://interreg.eu/call-for-project/2nd-call-for-project-proposals-targeted-restricted/

2. Mama Cash: Повик за грантови за поддршка на организации и иницијативи за борба против еколошката неправда (Рок: 13/04/2020) https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1

3. Ги зајакнуваме SDG Проедизвикот на ООН за жени претприемачи и социјалните претприемачи (15/04/2020) https://weempower.awardsplatform.com/

4. ФИТР повик за О2 предизвик 2 “СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ“ (Рок: 15/04/2020) http://www.fitr.mk/predizvikklimatski/

5. УСАИД Повик за договор за соработка YouThink Activity (Рок: 16/04/2020) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=Macedonia

6. Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитните организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:17 Април 2020) https://www.globalgiving.org/accelerator/

7. 2020 WISE Акцелераторска програма (Рок: 20/04/2020) https://opportunitydesk.org/2020/03/24/wise-accelerator-program-2020/

8.The Russell Sage Foundation: Повик за предлог проекти за иницијативи за интеграција на имигранти (Рок: 21/04/2020) https://www.russellsage.org/how-to-apply

9. Бил и Мелинда Гејтс Фондација: Глобален Предизвик: Забрзување на откривањето за нехормонални контрацептиви (Рок: 22/04/2020) https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/accelerating-discovery-non-hormonal-contraceptives

10. Бил и Мелинда Гејтс Фондација: Глобален Предизвик: Подобрување на пристапот до и употреба на безбеден и соодветен царски рез (Рок: 22/04/2020) https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/improving-access-and-use-safe-and-appropriate-cesarean-section

11. Бил и Мелинда Гејтс Фондација: Иновации за подобрување на влијанието на здравствените кампањи (25 рунда) (Рок: 22/04/2020) https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovations-improving-impact-health-campaigns-round-25

12. Бил и Мелинда Гејтс Фондација: Иновации во науката за материјали за трансформативен производ за менструално здравје и хигиена (Рунда 25) (Рок: 22/04/2020) https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovations-materials-science-transformative-menstrual-health-and-hygiene-product-round-25ж

13. The National Geographic Society неколку конкурси (Реазлични рокови) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/

  • Еднаквоста и светот на природата (22/04/2020)
  • Обнова на видовите кои се пред истребување (22/04/2020)
  • Грантови за истражување (22/04/2020)
  • Алатки за вештачка интелигенција за поодржлива планета (22/07/2020)

14. УСАИД Повик за грант апликација: Фонд за фундаментални права (Рок: 23/04/2020) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=fundamental%20freedom%20fund

15. Кралско друштво за тропска медицина и хигиена (RSTMH) Повик за грант аплиикации: за за преземање клинички или научни истражувања и / или теренски истражувања во областа на тропската медицина (Рок: 27/04/2020) https://rstmh.org/grants/small-grants-2020

16. ИПАРД ПОВИК 01/2020 за доставување на барања за користење на средства по Мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ (Рок: 29/04/2020) https://tinyurl.com/ulhyryt

17.The Rising Tide Foundation: Повик за грантови кои ја промовираат слободата и просперитот (Рок: 30/04/2020) https://www.risingtide-foundation.org/call-for-proposals

18.The Fondation SUEZ Повик за грантови за поддршки за клучни услуги (Вода, Санитарии, Смет) (Рок: 30/04/2020) https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/the-fondation-suez1

9. ERLHA ургент повик истражувачки предлог проекти за грантови: (4/05/2020) https://www.elrha.org/funding-opportunity/research-to-support-covid-19-response-in-humanitarian-settings/

20. УСАИД Повик за договор за соработка Roma inclusion Activity (Рок: 07/05/2020) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=Macedonia

21. EU IPA 2: ЕУ за Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија (Рок: 11/05/2020) https://tinyurl.com/twxhkee

22. Цивилна Заштита на ЕУ: Повик за предлог проекти на МЕХАНИЗМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА на Унијата за целосни Вежби (Рок: 14/05/2020). https://tinyurl.com/r9lm8gn

23. Ekhagastiftelsen фондација повик за предлог проекти за промовирање на здравјето на луѓето (Рок 20/05/2020) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml

24. Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Владеење на правото и отчетност, Граѓанско учество, Сајбербезбедност и дезинформации, Развој на млади и Зајакнување на жени) Рок: 01/06/2020 https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

25. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/06/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

26. AHRC Развојни награди за глобално партнерство „Конфликт на раскрсница “ (3/06/2020) https://ahrc.ukri.org/funding/apply-for-funding/current-opportunities/gcrf-conflict-intersections/

27. Green Alley Award: Место за стартапите дел на кциркуларната економија (Рок: 10/06/2020) https://green-alley-award.com/

28. НЕД: Програма на грантови на National Endowment for Democracy (Рок: 19/06/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

29. The Maypole Fund: Грантови за жени во делот антимилатаризам, креирање на култура за мир (Рок: 30/06/ 2020) http://www.maypolefund.org/the-grant/

30. Активности за само-доверба во заедницата – Извештај за годишната програма (Annual Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

31. Civica Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

32. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR33. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

34. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

1. Промоција на европски аудиовизуелни он-лајн дела (Рок: 07/04/20202.

2.Поддршка на, Филмски фестивали (Рок: 23/04/2020)

3. Проекти за културна соработка во Западен Балкан „Зајакнување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ (Рок: 28/04/2020)

4. Поддршка на проекти за преведување(Рок:05/05/2020)

5. Поддршка за развој на аудиовизуелнисодржини – единечен проект (Рок:12/05/2020)

6. Поддршка за телевизиско програмирање (Рок: 14/05/2020)

7. Поврзување на културата со аудиовизулениот содржина преку дигитални алатки (Рок: 14/05/2020)

8. Вмрежување на кина (Рок: 28/05/2020)9. Поддршка за дистрибуција на не-национални филмови – Дистрибутивна селективна шема (Рок: 16/06/2020)

10. Агенти за дистрибуција и продажба Автоматска поддршка (Рок: 08/09/2020 и 29/10/2020Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Има еден отворени конкурси во рамките на програмата „Европа за граѓаните“

1 Проекти на граѓанско општество (Рок: 01/09/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. KA2 – Стратешки партнерства во областа на образованието и обуката (Рок: 23/04/2020)

2. Акции за Спорт – Партнерства за соработка, Мали партнерства за соработка, Непрофитни Европски спортски настани (Рок: 21/04/2020)

3. Европски експерименти во креирање на политиките(Рок: 21/04/2020)

4. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: 30/04/2020, 01/10/2020)

5. КА2 – Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: 30/04/2020, 01/10/2020)

6. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: 30/04/2020, 01/10/2020)

7. Еразмус+ повелба за високо образование 2021-2027 година (Рок: 05/05/2020)Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Во рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:

1. ЕАСИ: Активности за зајакнување на развојот на фиансиските пазари за социјалните претпријатија (Краен рок: 21/04/2020) https://tinyurl.com/wky67hr

2. Инкубатори (организации за деловна поддршка) за инклузивно и социјално претприемништво(Краен рок: 26/05/2020) https://tinyurl.com/qumre43

3. Поддршка за социјален дијалог (Краен рок: 26/05/2020) https://tinyurl.com/v27on6y

4. Мерки за информирање и обука за работнички организации (Краен рок: 26/05/2020) https://tinyurl.com/v29omv7

Дополнително вкупно 131 посебни грант конкурси поделени во 11 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

  1. Инструмент за мали и средни претпријатија (SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 19 Мај, 07 Октомври 2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6n

II. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))

1. FET-Open Challenging Current ThinkingFETOPEN-01–2018–2019–2020 (Рок: 13. мај 2020)

2. FET Innovation LaunchpadFETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14 октомври 2020) Сите повици од ФЕТ овде: https://tinyurl.com/y5a52zdw3. Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 (Рок: 14 октомври) https://tinyurl.com/r6dd7fd

III. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 2 Април и 2 декември 2020 https://tinyurl.com/v79ky73

IV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Вкупно 25 отворени конкурси со краен рок, 21 Април (6) и 10 септември (10) 1 септември (9) 2020 https://tinyurl.com/rewnuqm

V. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- LC-EEB-04-2020, LC-SPIRE-08-2020, LC-CLA-21-2020, LC-SPACE-18-EO-2020 Вкупно 42 отворени конкурси во 2020 (21 април (18), 1 (12) и 10 септември (12) 2020) https://tinyurl.com/v98zy74

VI. H2020 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – H2020-ICT-2018-20 Вкупно 10 отворени конкурси со краен рок на 2 Април https://tinyurl.com/qpunbo3

VII. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- ИДНИ ГЕНЕРАЦИИ НА БАТЕРИИ – H2020-LC-BAT-2019-2020. Вкупно 4 отворени конкурси со краен рок на 21 Април https://tinyurl.com/vfyknz2

VIII. H2020 КОНКУРЕТНИ и КРУЖНИ ИНДУСТРИИ кои се со ниско ниво на јаглерод – H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 1 септември (2) 2020 https://tinyurl.com/t9xh3z2

IX. H2020 ЗДРАВЈЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ДОБРОСОСТОЈБА – Подобро здравје и грижа, економски раст и одржлив здравствен систем – H2020-SC1-BHC-2018-2020. Вкупно 21 отворени конкурси со краен рок на 7 април 2020 https://tinyurl.com/wxjo73p

X. H2020 ПАМЕТЕН, ЗЕЛЕН И ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ – МОБИЛНОСТ ЗА РАЗВОЈ – H2020-MG-2018-2019-2020. Вкупно 15 отворени конкурси во една фаза 21 април (15) 2020 https://tinyurl.com/s2s3oaf

XI. ДИГИТАЛЗАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИИ – H2020- DT -2018-2019-2020 Со вкупно 6 отворени конкурси со крајни рокови на 21 април (2), 22 април (3)и 18 јуни (1) 2020 https://tinyurl.com/yylwkvvt

Ова се објавените грант поддршки на фондови, компании, и програми за наоѓање на лек за вирусот на COVID-19 со крајни рокови во следниот период:

1. Повик за проекти на Фондација за наука и технологија (FCT) и Агенција за клинички истражувања и биомедицински иновации (AICIB), Португалија “Research 4 COVID-19” (Рок: 5/04/2020) https://www.fct.pt/apoios/research4covid19/index.phtml.en

2. LifeArc Конкурс: Финансирање (10 милиони фунти) за развој и тестирање на терапија за

3. лекување на COVID-19 (Рок: 6/04/2020) https://www.lifearc.org/funding/covid-19/covid-19-funding/

4. ИБМ Глобален Предизвик за коодирање за наоѓање решенија за COVID-19 и климатските промени(Рок: 27/04/2020) https://developer.ibm.com/callforcode/getstarted/covid-19//04/2020

5. Повик за грантови на Њујоршката академија на науките најавува борба против предизвикот COVID-19 (Рок: 6/05/2020) https://www.nyas.org/challenges/combating-covid-19/6. Повик на Ирскиот Одбор за истражување на здравството (РБС) за Пандемијата со „Ковид-19“ – можност за финансирање на брза реакција (Рок: 6/04/2020) https://tinyurl.com/ssax6ca7. Конкурс на Австралискиот Совет за истражување и здрвство: Одговор на истражувањето на коронавирусот: Истражување на клинички испитувања за респираторна медицина за 2020 година за COVID-19(Рок: 6/04/2020) https://tinyurl.com/sp9artu8. Повик на Botnar Research Centre for Child Health (BRCCH) : Брза патека за грантови за акутни глобални здравствени предизвици (Рок: 6/04/2020) https://brc.ch/ftc/9. Повик на Japan Agency for Medical Research and Development- 1. Истражувачка програма за појава и повторно појавување на заразни болести (Рок: 13/4/2020) https://www.amed.go.jp/koubo/01/06/0106B_00020.html10. Повик на Novo Nordisk Foundation: Општествени одговори и подготвеност за појава на вирусни инфекции (Рок:4/06/2020) https://tinyurl.com/uobmmkt11. Фондација Бил и Мелинда Гејтс и Мастеркард: Аксцелератор за терапија против евтика COVID-19 https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator12. Повик на Novartis- Novartis COVID-19 Response Fund. https://tinyurl.com/u385j4p

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои се на:· 2-3-6-7 април 2020 (чет, пет, пон, вто) Afterwork/ Попладневни термини (17:30-21:00 часот) на основната онлајн Обука за планирање ЕУ проекти
· 4-5 април 2020 (сабота-недела) – Основна онлајн Обука за планирање ЕУ проекти
· 7-8 април 2020 (вторник-среда) – Основна онлајн Обука за планирање ЕУ проекти

Терминот на следната Напредна онлајн Обука за пишување на предлог проекти за грант поддршка од ЕУ и други донаторски програми се на:
· 10-11-12 април (пет-саб-нед) – Напредна онлјан Обука за пишување ЕУ проекти

На 2/04 (афтерворк од 17:30-19:30) и на 4/04/2020 и на 7/04/2020 се одржува бесплатна сесија од 9:30-11:30 кога ќе се запознаете со ЕУ фондовите (ФИТР, ИПА 2, Еразмус+, Креативна Европа, Хоризонт 2020, Balkan Med, Прекугранична соработка, итн.) како и од другуте донатори и амбасади може да дојдете до грант (неповратна финансиска поддршка).За учество во овие онлајн учество ќе треба да имате компјутер со камера и микрофон, интернет конекција и просторија каде ќе можете непречено да следите и учествуваате во работата на сесиите.

Апликации за овие повици може да најдете на следниот линк: https://goo.gl/oCeBCa , каде ќе најдете електронска апликација за учество.