108 конкурси за грантови во Хоризонт 2020, Програмата на ЕУ за истражување и развој. Во сите други области 41 повици!

Триесет и петото издание на ПРОЕКТОРАТ е пред Вас, најавувајќи го почетокот на месецот во кој пред три години (2017) започнавме со планирање на овој сервис. И по три години, остануваме единствениот комплетно отворен сервис во Македонија (вториот ваков ссервис е финансиран со грант) и е меѓу ретките во регионот. Сакаме и понатаму ПРОЕКТОРАТ да остане отворен сервис за сите, каде што ќе претставуваме активни конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020 , итн). Во септемврската листа објавуваме 41 конкурси, додека во Во екслузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 презентираме 108 повици за грантови во поделени во 14 области со крајни рокови до декември 2020 година.

Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 1 септември 2020 од 9:30 -11:30. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/zoom-1-sep-9-30Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој мајски преглед:

1. Allianz Kulturstiftung Повик за проекти 2021: Уметноста на носењето на Европа заедно (Рок: 1/09/2020) https://kulturstiftung.allianz.de/en_EN/funding-and-projects/call-for-projects.html

2. Совет на Европа Повик за предлог поекти: Поддршка на иницијативите на граѓанските организации за помош и заштита на жртвите од трговија со луѓе за време на пандемијата КОВИД-19 (Рок: 11/09/2020) https://bit.ly/32XCcoJ

3. Совет на Европа повик за микро грантови за иницијативи во рамките на Глобалната недела на образование 2020 година (Рок: 14/09/2020) https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/-/call-for-proposals

4. Повик на ЕК: Медиумски совети во дигиталната ера (Рок: 21/09/2020) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-councils-digital-age

5. Повик за изразување интерес за граѓански организации во Албанија, Косово и Северна Македонија, за развивање конзорциум за финансирање на GCERF од Механизмот за забрзано финансирање (AFM). (Рок: 27/09/2020 ) https://www.gcerf.org/call-for-application-westernbalkans/

6. Повик на фондацијата на семејство Гупта за поднесување на проекти за зајакнување на лицата загрозени од сиромаштија или попреченост, (Рок: 30/09/2020 ) http://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/

7. Повик на Фондација Цигна за проектни апликации за грант за несигурност во храната. (Рок: 30/09/2020 ) https://www.cybergrants.com/cigna/healthierkidsforourfuture/index.html

8. Повик: Fred Morgan Kirby за награда за проширување на социјалното влијание (Рок: 30/09/3030) https://centers.fuqua.duke.edu/case/practitioners/f-m-kirby-impact-prize/

9. Повик: Предизвик за Глобалната Акселераторска Програма FoodTech (Рок: 30/09/2020) https://www.foodtechaccelerator.io/

10. Повик: FAO повик за апликации за Награди за светскиот ден на почвата Крал Бумбиол (Рок: 30/09/2020) http://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/

11. Апликација за конкурс за граѓанско претприемништво (CEC) (Рок: 30/09/2020) https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/

12. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/10/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

13. Европска комисија Повик: Воспоставување и тестирање интегрирани интервенции со цел да се поддржат луѓето во ранливи ситуации (Рок: 15/10/2020) https://tinyurl.com/eccall151020

14. Предизвик на The World Tourism Organization (WTO) “Паметни решенија за паметни дестинации Предизвик за поттикнување иновации и промовирање на претприемништво во туризмот” (Рок: 15/10/2020) https://www.unwto.org/unwto-ongoing-innovation-initiatives

15. Повик: Поддршка „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба против семејно и родово базирано насилство (Рок: 16/10/2020) https://tinyurl.com/yyo2d2fn

16.The Fondation SUEZ Повик за грантови за поддршки за клучни услуги (Вода, Санитарии, Смет) (Рок: 30/10/2020) https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/the-fondation-suez

17. Повик на ЕК (Внатрешен фонд за полициската безбедност): Превенција на радикализацијата (Рок: 24/11/2020) https://tinyurl.com/y4r96y9o

18. Повик: Конкурс за предлог проекти на FGYO: “Европа: сега повеќе од секогаш“ (Рок: 30/11/2020) https://www.fgyo.org/calls-for-applications/europe-now-more-than-ever.html

19. The National Geographic Society неколку конкурси (Реазлични рокови) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/

· Еднаквоста и светот на природата (10/2020)·

Обнова на видовите кои се пред истребување (10/2020)

· Грантови за истражување (1/2021)·

Алатки за вештачка интелигенција за поодржлива планета (22/07/2020)

20. Активности за само-доверба во заедницата – Извештај за годишната програма (Annual Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

21. Повик за поднесување проекти апликации за IFREE програма за мали грантови за поддршка на истражувањатА и образованието во експерименталната економија. (Рок: 01/02/2021 ) https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/

22. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/22. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

23. Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

24. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

25. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

26. Повик за предлог проекти за поддршка на ГО за промовирање на дигиталната агенда (Рок: 30/09/2020) https://metamorphosis.org.mk/en/aktivnosti_arhiva/announcement-for-call-for-applications/

27. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка(Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

28. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

1. Автоматска поддршка за дистрибуција на ненационални филмови (Рок: 08/09/2020)2. Поддршка на меѓународни агенти за продажба на европски кинематографски филмови (Рок: 29/10/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en или на https://tinyurl.com/crea-euro-calls

Има еден отворени конкурси во рамките на програмата „Европа за граѓаните“

1 Проекти на граѓанско општество (Рок: 01/09/2020)

2. Збратимување на градови (Рок: 01/09/2020)

3. Мрежи на градови – 1 рунда (Рок: 01/09/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: 01/10/2020)

2. КА2 – Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: 01/10/2020)

3. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: 01/10/2020)

4. Еразмус+ Акредитација во областа на образованието на возрасните, стручното образование и обука и училишното образование (Рок: 29/10/2020) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation

5. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:

1. COSME Повик 2020 – Поддршка на европските мали и средни претпријатија да учествуваат во јавните набавки надвор од ЕУ + (15/09/2020) https://tinyurl.com/cosme-15-09

2. COSME повик 2020 – Еразмус за млади претриемачи глебална подготвителна акција (23/09/2020) https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatory-action_en

Во рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:

1. Нов Повик: EaSI Повик за предлог проекти- Центри за комптенции за социјални иновации (Рок: 15/10/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes

Дополнително вкупно 108 посебни грант конкурси поделени во 14 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020EIC Scalator Pilot EIC-EICScalatorPilot-2020 (02/09/2020) https://tinyurl.com/y6o2dc9e

2. Меѓусебно учење и вообичаени алатки и ресурси за национални / регионални шеми за поддршка на иновативни проекти на почетни и мали и средни претпријатија – EIC-mutuallearning-2020 (Рок: 22/09/2020) https://tinyurl.com/yxd5keuu

3. Иструмент за мали и средни претпријатија (EIC Accelerator pilot – SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 07/10/2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6n

4. Брза патека до иновации (FTI) за пристап до ризични финансии и иновации за мали и средни прептприја (Рок: 27/10/2020) https://tinyurl.com/y2zczofn

5. Пан-европска напредна помош во производството и обука за малите и средни претпријатија (Рок: 01/12/2020) https://tinyurl.com/yxbqhc2c

II. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))

1. FET Innovation LaunchpadFETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14/10/2020) https://tinyurl.com/y72nrw4u

III. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Краен рок на 2/12/ 2020 https://tinyurl.com/v79ky73– Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 (Рок: 14 октомври) https://tinyurl.com/r6dd7fd– Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1/12/2020)

IV. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Вкупно 20 отворени конкурси со краен рок, 11/09 (10) 1/09 (9) 2020 https://tinyurl.com/rewnuqm

V. H2020 ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ- БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈА- LC-EEB-04-2020, LC-SPIRE-08-2020, LC-CLA-21-2020, LC-SPACE-18-EO-2020 Вкупно 24 отворени конкурси во 2020 (1/09 (12) и 10/09 (12) 2020) https://tinyurl.com/v98zy74

VI. H2020 КОНКУРЕТНИ и КРУЖНИ ИНДУСТРИИ кои се со ниско ниво на јаглерод – H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020. Вкупно 2 отворени конкурси со краен рок на 1/09 (2) 2020 https://tinyurl.com/t9xh3z2

VII. Уште други 12 повици од други програми на H2020 се презентирани овде : https://tinyurl.com/y5a52zdw

VIII. Био Базирани индустрии со заеднички превземања (The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) со 16 повици до 3/09/2020 https://tinyurl.com/ycnhhv5n

IX. Програма за вештачката интелигенција во спроведувањето на законите – 3 повици (27/08/2020) https://tinyurl.com/ya3r7ue5

X.Повици за едукација, размени. (3 грант можности со 11 повици)

1. Co-funding of regional, national and international programmes 2 повици (29/09/2020) MSCA-COFUND-2020: https://tinyurl.com/y9wqhf6n

2. Individual FellowshipsID (5 повици): (Рок: 9/09/2020)MSCA-IF-2020: https://tinyurl.com/y9mk35fm

3. Widening Fellowships (4 повици) (Рок: 9/09/2020) WF-03-2020: https://tinyurl.com/y7p2mnmr

XI. Проекти за големи размери на Фондот за иновации (Рок: 29/10/2020) https://tinyurl.com/y42243o9

XII. Проекти Европско партнерство за здравје – 8 повици (Рок: 29/09/2020) https://tinyurl.com/h2020-IMI2

XIII ERC Proof of Concept Grants (Рок: 17/09/2020) https://tinyurl.com/erc-proof-of-conceptXIV. IMI-ECSEL Joint Activity Trials@Home ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL (Рок: 17/09/2020) https://tinyurl.com/imi-ecsel

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89У

СЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти до 40% . Видете повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

2. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и

3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk