Международен младежки обмен

Доброволци от читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил взеха участие в младежки обмен, провел се в периода 29-30 август 2021 в гр. Враца.

В него се включиха участници от Враца, Хайредин, Лесковац, Пирот, Зайчар, Куршумлийска баня и др. населени места от България и Сърбия.

Инициативата бе проведена в рамките на проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“, който се реализира от Асоциация „Тимошки младежки център – Зайчар“, Сърбия – водеща организация в партньорство със Сдружение „Свободен младежки център – Видин“. По време на обмена бяха презентирани резултатите от мрежови проект „Рисковете в моето населено място“, проведено бе интерактивно разиграване на всяко идентифицирано потенциално бедствие за преминаване през лични преживявания и придобиване на опит, разиграна бе и симулация – няколко бедствия на няколко локации и с много жертви от доброволците.