ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА “СТЪПКИ”

На 12.01.2018 г. в залата на НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил /кв. Колуша, ул. „Тинтява” 12/ се проведе Заключителна пресконференция по проект „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, № CB006.1.22.142. Проектът се реализира по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония,  съфинансирана от Европейския съюз.
Бенефициент по проекта е Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство със Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка, Македония. 
На пресконференцията присъстваха Иван Андонов – Ръководител на проекта и председател на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил, Илиана Кирилова  – координатор, Елина Костадинова – Счетоводител, Методи Цветковски – Председател на партньора Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър” гр. Крива Паланка, Драган Величковски – Координатор по проекта, Жаклина Цветковска – Технически сътрудник, представители на различни медии, НПО, граждани и др.
Бяха представени реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.