УЧРЕДЯВАНЕ НА МРЕЖА ОТ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ТУРИЗМА

В периода 15-16.12.2017 г. в гр. Крива Паланка, Македония се проведе двудневна среща, която предостави възможност на млади предприемачи в туристическия сектор за обмен на идеи и формиране на партньорства за осъществяване на съвместни инициативи – привличане на нови туристи, развитие и насърчаване на съвместни туристически продукти или услуги, съвместни маркетингови и рекламни събития / материали и др.

В срещата взеха участие 60 представители на целевите групи и преките бенефициенти (30 от БГ и 30 от МК). По време на събитието бяха представени добри практики и идеи за бизнес в областта на туризма.
Като резултат от срещата бе изготвен списък с потенциални партньори, който ще бъде качен на платформата по проекта и който ще се превърне в основа за бъдещи съвместни бизнес и партньорски инициативи в областта на туризма.
И накрая бе официално учредена мрежата STEPS, която включва институции, организации и професионалисти от трансграничния район България – Македония, които ще работят за насърчаване на младежкото предприемачество в туризма в тази област, както и млади бъдещи предприемачи в областта на туризма.
Членовете на мрежата подписаха Меморандум, регулиращ начина на работа и комуникацията в рамките на мрежата „Стъпки“,  която ще продължи да работи след завършването на проекта с подкрепата на двамата партньори.
Срещата се проведе в манастирски комплекс “Св. Йоаким Осоговски”, Крива Паланка. Тя бе официално открита от кмета на града Борянчо Мицевски, който пожела ползотворна работа на участниците и заяви, че е отворен към бъдещи подобни инициативи и проекти, водещи до развитие на трансграничния регион. Официален гост бе и Вулнет Арифи – съветник в Министерство на местното самоуправление на Македония.
Събитието е част от проект STEPS – Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите в туризма, № CB006.1.22.142, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA България – Македония, реализиращ се от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство със Сдружение „Регионален център за сътрудничество – СПЕКТЪР, Крива Паланка.