СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ТУРИЗМА

В периода 4-9 септември 2017 г. в гр. Кюстендил, България и гр. Крива Паланка, Македония се проведоха 2 обучителни семинара за млади предприемачи в сферата на туризма – 3 модула с фокус върху нуждите на туристическия сектор: ключови мениджмънт и комуникативни умения; маркетинг и реклама; започване на бизнес.

Обучението в България се проведе на 4-6.09.2017 г. в Хотелски комплекс Рай, село Жиленци, община Кюстендил. В Македония обучението се проведе на 7-9.09.2017 г. в манастирски комплекс “Св. Йоаким Осоговски”, Крива Паланка.

Във всеки от семинарите се включиха по 20 участника (10 от МК и 10 от БГ).

Семинарите са част от проект STEPS – Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите туризма, № CB006.1.22.142, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA България – Македония, реализиращ се от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство със Сдружение „Регионален център за сътрудничество – СПЕКТЪР, Крива Паланка.

Обученията се проведоха от екипа на ProActive Team Ltd. – София, външен изпълнител по проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.