ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТЪПКИ – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ТУРИЗМА”

На 23.12.2016 г. от 15:00 ч. в залата на читалище „Пробуда 1961” гр. Кюстендил /кв. Колуша, ул. „Тинтява” 12/ се проведе Пресконференция за стартиране на проект „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, № CB006.1.22.142. Проектът се реализира по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония,  съфинансирана от Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство със Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка, Македония.

На пресконференцията присъстваха Иван Андонов – Ръководител на проекта и председател на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил, Илиана Кирилова  – координатор, Елина Костадинова – Счетоводител, Методи Цветковски – Председател на партньора Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър” гр. Крива Паланка, Милена Маркова – Председател на читалище „Пробуда 1961”, представители на различни медии, НПО и др.

Бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.