ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

В периода 27-29 юни 2017 г. в гр. Кюстендил, България и гр. Крива Паланка, Македония се проведоха срещи за подбор на участници в обучение по младежко предприемачество в сферата на туризма. Подборът се проведе от фирма „ПроАктив Тийм” – външен изпълнител по договора за тази дейност, със съдействието на двете партньорски организации по проекта Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” и Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка.
Срещите за подбор на участници са в рамките на Дейност 3 от проекта – „Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма”, по която бе проведена и информационна кампания в регионите Кюстендил и Крива Паланка за популяризиране на инициативите и набиране на желаещи да се включат в обучението. На база на проведените интервюта с участниците изпълнителят по договора определи 40 участници /20 от България и 20 от Македония/, които да се включат в обучението през месец септември 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.