За проекта

СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма

Приоритетна ос: Туризъм
Специфична цел: Повишаване на конкурентоспособността на туристическото предлагане в транс-граничния регион
Продължителност: 18.10.2016 – 17.01.2018 /15 месеца/

Партньори проекта

Водещ партньор: Сдружение “Младежки общински съвет”, гр. Кюстендил, България

Партньор 2: Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка, Македония